Ajmer

S.No Designation Office Address Office Telephone Nos. Email 
1. Dy. CLC(C) Kendriya Shram Sadan, Haribhau Upadhayay Nagar(Ext.), Pushkar Road, Ajmer-305004 (Rajasthan). 0145-2603023 0145-2603024(F) 0145-2603031

dyclcajmer@nic.in

2. RLC(C) Kendriya Shram Sadan, Haribhau Upadhayay Nagar(Ext.), Pushkar Road, Ajmer-305004 (Rajasthan). 0145-2603023  0145-2603031

rlc-ajmer-rj@nic.in

3. ALC(C) Kendriya Shram Sadan, Haribhau Upadhayay Nagar(Ext.), Pushkar Road, Ajmer-305004 (Rajasthan). 0145-2603023, 0145-2603031

alc-ajmer-rj@nic.in

4. LEO(C) Kendriya Shram Sadan, Haribhau Upadhayay Nagar(Ext.), Pushkar Road, Ajmer-305004 (Rajasthan). 0145-2603023, 0145-2603031

leo1-ajmer-rj@nic.in

5. LEO(C) Kendriya Shram Sadan, Haribhau Upadhayay Nagar(Ext.), Pushkar Road, Ajmer-305004 (Rajasthan). 0145-2603023, 0145-2603031

leo2-ajmer-rj@nic.in

6. LEO(C) Kendriya Shram Sadan, Haribhau Upadhayay Nagar(Ext.), Pushkar Road, Ajmer-305004 (Rajasthan). 0145-2603023, 0145-2603031

leo3-ajmer-rj@nic.in

7. LEO(C) Kendriya Shram Sadan, Haribhau Upadhayay Nagar(Ext.), Pushkar Road, Ajmer-305004 (Rajasthan). 0145-2603023, 0145-2603031

leo4-ajmer-rj@nic.in

8. LEO(C), Bhilwara. 1-F-4, Old Housing Board, Shastrinagar, Bhilwara-311001. 01482-253054

leo-bhilwara-rj@nic.in

9. LEO(C), Bikaner. CPWD Campus, GPOA,Ground Floor Sagar Road, Bikaner-334001 0151-2544428

leo-bikaner-rj@nic.in

10. RLC(C), Jaipur. Kendriya Sadan ,Block I, 3rd Floor A-C/3-7,Sector 10, Vidhyadhar Nagar, Jaipur-300023., 0141-2235153

rlc-jaipur-rj@nic.in

11 LEO(C), Jaipur Kendriya Sadan ,Block I, 3rd Floor A-C/3-7,Sector 10, Vidhyadhar Nagar, Jaipur-300023., 0141-2235153

leo-jaipur-rj@nic.in

12 ALC(C) Jodhpur Flat No. 206, 2nd Floor, Jeet Apartment, near Park Plaza, Main Air Force Road, Ratanada, Jodhpur.-342001 0291- 2517019

alc-jod-rj@nic.in

13 LEO(C), Jodhpur. Flat No. 206, 2nd Floor, Jeet Apartment, near Park Plaza, Main Air Force Road, Ratanada, Jodhpur.-342001 0291- 2517019

leo-jodhpur-rj@nic.in

14 ALC(C),Kota Shree Bhawan, Station Road, Kota. 0744-2440025

alc-kota-rj@nic.in

15 LEO(C), Kota. Shree Bhawan, Station Road, Kota   0744-2440025

leo-kota-rj@nic.in

16 LEO(C), Sawaimadhopur. ESI Campus, Near Sabzi Mandi, Bajaria, Sawaimadhopur. 07462-2222426

leo-sawaimadhopur-rj@nic.in

17 LEO(C), Udaipur. CPWD Campus, Manva Khera Road, Hiran Nagri, Udaipur-01. 0294-2465651

leo-udaipur-rj@nic.in