Mumbai

S.No Designation Office Address Office Telephone Nos Jurisdiction districts Email ID
1. Dy.CLC(C) Mumbai. Shram Raksha Bhawan, 1st Floor, Opp. Priyadarshini, Shiv Shrushti Road, Eastern Express Highway, Sion, Mumbai-4000022 022-24052130 dyclc.mum-mh@nic.in
2. RLC(C), Mumbai. Shram Raksha Bhawan, 3rd Floor, Opp. Priyadarshini, Shiv Shrushti Road, E.E. Highway, Sion, Mumbai. 022-24054063 rlc[dot]mum-mh[at]nic[dot]in
3. ALC(C)-III Shram Raksha Bhawan, 3rd Floor, Opp. Priyadarshini, Shiv Shrushti Road, E.E. Highway, Sion, Mumbai. 022-24055907
4. ALC(C)-II Shram Raksha Bhawan, 3rd Floor, Opp. Priyadarshini, Shiv Shrushti Road, E.E. Highway, Sion, Mumbai. 022-24055907
5 ALC(C)-I Shram Raksha Bhawan, 3rd Floor, Opp. Priyadarshini, Shiv Shrushti Road, E.E. Highway, Sion, Mumbai. 022-24054968
6. LEO(C)-I-(Vacant) Shram Raksha Bhawan, 4th Floor, Opp. Priyadarshini, Shiv Shrushti Road, E.E. Highway, Sion, Mumbai. 022-2405968
 
Mumbai North West Leo.mumbai-mh@mah.gov.in
7 LEO(C)-II-(Vacant) -do- 022-24054968
 
Raigad Leo2.mum-mh@mah.gov.in
9. LEO-III-(Vacant) -do- 022-24054968
 
Mumbai-South east Leo3.mum-mh@gov.in
9 Sonu Bura, LEO(C)-IV. -do- 022-24054968
 
Mumbai-South east Leo4.mum-mol@gov.in
10. Ashwani Abhilashi, LEO(C)-V. -do- 022-24054968
 
Palghar Leo.mumbai-mh@gov.in
11. Rubal Singh, LEO(C)-VI. -do- 022-24054968
 
Mumbai-North East Leo6.mum-mh@gov.in
12. Minal Tajnekar, LEO(C)-VII. -do- 022-24054968 Navi Mumbai, Thane Leo.mum-mh@gov.in
13. LEO(C)-VIII-(Vacant) -do- 022-24054968
 
Thane Leo2.mum-mol@gov.in
14.. RLC(C), Pune. 1, Kaul Building, Gurunanak Nagar, Shankar Seth Road, Pune-411042. 020-26451461
15 Baddal Kanage, LEO(C), Pune. 1, Kaul Building, Gurunanak Nagar, Shankar Seth Road, Pune-411042. 020-26451461 Pune Leo.pune-mh@gov.in
16 Tarkeshwari Kapte, LEO(C), Nasik. Opposite Kendriya Vidyalaya, ISP Nehru Nagar, Nasik Road, Nasik - 422101. 0253-2413551 Nasik, Dhule, Nandurbar Leo.nasik-mh@gov.in
17 LEO(C), Sangli. 152, B. K. Sarda Building Vakhar Bhag, Sangli-416416. 0233-262 0601
18 Vaibhav Abadule, LEO(C), Solapur. 57-A, Gumdel Nagar, Railway Lines, Solapur. 0217-2629795 Solapur, Ahmaenagar, Aurangabad, Jalna, Kolhapur, Sangli, Satara Vaibhav.13@gov.in
19 RLC(C), Vasco. Flat No. 5, 3rd, Floor, Dr.Mukund Bldg., Vasco-de-Gama, Goa-403802. 0832-2512311 commr[dot]rlc-goa[at]nic[dot]in
20 Neetha Rebello, LEO(C), Vasco. Flat No. 5, 3rd, Floor, Dr.Mukund Bldg., Vasco-de-Gama, Goa-403802. 0832-2512311 South Goa leo.rlc.goa@gov.in
21 LEO(C), Ponda at Vasco.(Vacant) Flat No. 5, 3rd, Floor, Dr.Mukund Bldg., Vasco-de-Gama, Goa-403802. 0832-2512311 North Goa, Ratnagiri, Sindhudurg Leo.panda-mh@nic.in