Mumbai

S.No Designation Office Address Office Telephone Nos
1. Dy.CLC(C) Mumbai. Shram Raksha Bhawan, 1st Floor, Opp. Priyadarshini, Shiv Shrushti Road, Eastern Express Highway, Sion, Mumbai-4000022 022-24052130
2. RLC(C), Mumbai. Shram Raksha Bhawan, 3rd Floor, Opp. Priyadarshini, Shiv Shrushti Road, E.E. Highway, Sion, Mumbai. 022-24054063
3. ALC(C)-III Shram Raksha Bhawan, 3rd Floor, Opp. Priyadarshini, Shiv Shrushti Road, E.E. Highway, Sion, Mumbai. 022-24055907
4. ALC(C)-II Shram Raksha Bhawan, 3rd Floor, Opp. Priyadarshini, Shiv Shrushti Road, E.E. Highway, Sion, Mumbai. 022-24055907
5 ALC(C)-I Shram Raksha Bhawan, 3rd Floor, Opp. Priyadarshini, Shiv Shrushti Road, E.E. Highway, Sion, Mumbai. 022-24054968
6. LEO(C)-I. Shram Raksha Bhawan, 4th Floor, Opp. Priyadarshini, Shiv Shrushti Road, E.E. Highway, Sion, Mumbai. 022-2405968
 
7 LEO(C)-II. -do- 022-24054968
 
9. LEO-III -do- 022-24054968
 
9 LEO(C)-IV. -do- 022-24054968
 
10. LEO(C)-V. -do- 022-24054968
 
11. LEO(C)-VI. -do- 022-24054968
 
12. LEO(C)-VII. -do- 022-24054968
13. LEO(C)-VIII -do- 022-24054968
 
14.. RLC(C), Pune. 1, Kaul Building, Gurunanak Nagar, Shankar Seth Road, Pune-411042. 020-26451461
15 LEO(C), Pune. 1, Kaul Building, Gurunanak Nagar, Shankar Seth Road, Pune-411042. 020-26451461
16 LEO(C), Nasik. Opposite Kendriya Vidyalaya, ISP Nehru Nagar, Nasik Road, Nasik - 422101. 0253-2413551
17 LEO(C), Sangli. 152, B. K. Sarda Building Vakhar Bhag, Sangli-416416. 0233-262 0601
18 LEO(C), Solapur. 57-A, Gumdel Nagar, Railway Lines, Solapur. 0217-2629795
19 ALC(C), Vasco. Flat No. 5, 3rd, Floor, Dr.Mukund Bldg., Vasco-de-Gama, Goa-403802. 0832-2512311
20 LEO(C), Vasco. Flat No. 5, 3rd, Floor, Dr.Mukund Bldg., Vasco-de-Gama, Goa-403802. 0832-2512311
21 LEO(C), Ponda at Vasco. Flat No. 5, 3rd, Floor, Dr.Mukund Bldg., Vasco-de-Gama, Goa-403802. 0832-2512311